Coronavirus protocol

Beste ouders/verzorgers en leden,

Vanaf dinsdag 2 juni zullen wij weer starten met onze groepsavonden.
Door de versoepeling van de regels rondom buiten sporten, het starten van het voortgezet onderwijs en het openen van culturele instellingen per 1 juni, hebben wij besloten bij de gemeente een ontheffing aan te vragen.  Zoals jullie weten geldt voor kinderen t/m 12 jaar dat zij zich niet aan de 1,5 meter afstand hoeven te houden. Om die reden hebben wij besloten die groepsavonden zoveel mogelijk als normaal door te laten gaan, met uitzondering dat de afstand van 1,5 meter wordt gehouden bij aanwezigen van 13 jaar en ouder. Tevens hebben wij besloten om de groepsavonden van de junioren en senioren ook door te laten gaan.  Hierbij dient consequent de afstand van 1,5 meter gewaarborgd te blijven.

Buiten sporten kan alleen onder strenge voorwaarden. Het NOC-NSF heeft een protocol opgesteld waar wij ons op baseren. Verder heeft de veiligheidsregio Twente aanvullende eisen gesteld.
Daar zullen we ons allemaal aan moeten houden.  We rekenen op jullie medewerking!


Leeftijdsgroepen en groepsgrootte
Het bestuur heeft besloten om alle groepsavonden in eigen grootte door te laten gaan, aangezien deze het maximum van 30 personen niet zullen overschrijden.  Wij zullen ervoor zorgen dat de maxioren, junioren en senioren gescheiden van elkaar groepsavond draaien, dit om te voorkomen dat er contact is tussen de verschillende leeftijden.

Coördinatie
De coördinatie van alle maatregelen rondom Corona en de zorg voor de naleving van de regels liggen bij Kyra Nijhuis (voorzitter). Per groepsavond is er een dag verantwoordelijke ‘corona’ aangewezen die zorg draagt voor het toezicht. Deze persoon is herkenbaar aan een gekleurd hesje.

Communicatie
Dit protocol blijft van kracht tot wij jullie via de groepsapps nieuwe informatie geven.

Zomerkamp
Op dit moment is er nog geen zekerheid kampen vanaf 1 juli door mogen gaan. Wanneer wij hier meer over weten, dan zal de definitieve beslissing over het zomerkamp op een later tijdstip via de groepsapps worden gecommuniceerd.

Stap voor stap
Bij onderstaande onderwerpen wordt stap voor stap uitgelegd war jullie aan moeten denken. Zorg dat je alles goed begrijpt voor je naar de groepsavond gaat. Neem bij vragen contact op het bestuur.

Afmelden: op dezelfde dag van de groepsavond

 • Afmelden voor de groepsavond dient uiterlijk op dezelfde dag voor 15:00 uur te gebeuren bij je eigen leiding middels een WhatsApp bericht.
 

Op de dag van de groepsavond

 • Blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, keelpijn, hoesten, benauwdheid of koorts; meld je af bij de leiding
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden de volgende klachten heeft; neusverkoudheid, keelpijn, hoesten, benauwdheid of koorts (Vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten. Als iedereen 24 uur geen klachten hebt mag je weer sporten en naar buiten.
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuisblijven tot 14 dagen na het laatste contact.
 • De groepsavond gaat alleen door bij goede weersomstandigheden. Uiterlijk op de avond van de groepsavond vóór 17:00 uur wordt bekend gemaakt in de groepsapp of de groepsavond doorgaat.


Vlak voor vertrek

 • Instrueer je kind over de hygiëne maatregelen.
 • Maak duidelijk hoe belangrijk het is om ALTIJD de instructies van de leiding te volgen.
 • Laat uw kind thuis nog naar de wc gaan om het gebruik van de wc bij de blokhut te vermijden.
 • Laat uw kind vlak voor het vertrek de handen wassen met zeep voor minimaal 20 seconden.

Aankomst bij de blokhut

 • Toegang tot het terrein is alleen voor leden van de betreffende groepsavond.
 • Toegang tot het terrein is mogelijk vanaf 5 minuten voor aanvang van de groepsavond (niet eerder!)
 • Leden komen zoveel mogelijk zelfstandig.
 • Eventueel brengen ouders zelf hun kind(eren) naar de blokhut.
 • Indien u uw kind(eren) met de auto brengt dient u zelf in de auto te blijven en uw kind(eren) dienen zo snel mogelijk uit te stappen zodat u het terrein weer kunt verlaten. Wanneer u uw kind(eren) komt ophalen dient u ook in de auto te blijven wachten.
 • Ouders betreden het terrein van de blokhut NIET.
 • Bij de blokhut staat een leider met een hesje om de aankomst in goede banen te leiden.
 • Ouders die hun kind(eren) per fiets brengen worden geacht via het kerkenbos aan te komen fietsen. Kinderen kunnen hun fiets rechts voor de blokhut parkeren, van ouders wordt verwacht dat zij door fietsen en tussen de Elfterborgh en de school hun route vervolgen.
 • Aan het einde van de groepsavond staan de kinderen met de fiets klaar zodat zij meteen meekunnen fietsen wanneer de ouder aankomt. Wij verwachten van de ouders dat zij niet eerder dan het einde van de groepsvond aanwezig zijn. Ook dienen zij tijden het wachten 1,5 meter afstand van elkaar te houden.
 • Belangrijk: bij aankomst op het terrein dienen de kinderen naar hun eigen leiding te gaan en die geven verdere instructies.
 • Handen worden gewassen bij de wasbakken op de toiletten.
 • Was je handen minimaal 20 seconden met water en zeep en droog je handen met de papieren handdoekjes.
 • Gooi de papieren handdoekjes in de prullenbak.
 • Ga daarna direct weer naar buiten.

Toegang tot de blokhut is niet toegestaan, behalve na toestemming van een leider om naar de wc te gaan.  Kinderen gaan voor vertrek thuis naar de wc om onnodig gebruik van de wc’s in de blokhut te voorkomen.

Toiletten

 • Er mag maximaal 1 kind per groep tegelijk naar de wc.
 • De toiletten zijn via 1 deur toegankelijk, te weten de algemene toegangsdeur tot de blokhut.
 • De toegangsdeur blijft tijdens de groepsavond geopend, zodat de deurklink niet wordt aangeraakt.
 • Op iedere wc zijn zeep en papieren handdoekjes aanwezig. Gooi de handdoekjes in de prullenbak.
 

Tijdens de groepsavond

 • De activiteiten vinden alleen buiten op het grasveld en de bossen plaats tijdens mooi weer.
 • Instructies van de leiding moeten altijd worden opgevolgd voor de veiligheid van iedereen.
 • Bewaar 1,5 meter afstand van de leiding.
 • Nies of hoest in je elleboog.
 • Blijf je niezen, hoesten of vertoon je andere symptomen: meld dit bij de coronaverantwoordelijke (met gekleurd hesje). De ouders/verzorgers zullen dan worden gebeld.
 

Aan het eind van de groepsavond

 • Leden worden geïnstrueerd handen te wassen door de leiding.
 • Was je handen minstens 20 seconden met water en zeep.
 • Droog je handen met een papieren handdoek en gooi deze na gebruik in de prullenbak.
 • Vertrek na de groepsavond meteen naar huis.
 

Calamiteiten en bereikbaarheid

 • In het geval van een calamiteit worden de ouders/verzorgers op de hoogte gebracht via de telefoon.
 • Blijf als ouders/verzorgers bereikbaar en zorg dat de leiding in het bezit is van een juist telefoonnummer.
 • Bij niet levensbedreigende ongevallen wordt u als ouder/verzorger ingelicht. U kunt uw kind in overleg met de leiding ophalen bij de ingang van het terrein en indien nodig zelf naar de huisartsenpost brengen.
 • Indien wij 112 hebben gebeld wordt u daarvan onmiddellijk op de hoogte gebracht.
 • Hulpdiensten hebben uiteraard ALTIJD toegang tot het terrein
 

Overzicht veiligheids- en hygiënemaatregelen

 • Handcontactpunten zoals deurknoppen, lichtknoppen, kranen en drukknoppen op wc’s worden vóór en na de groepsavond door de leiding gereinigd.
 • De EHBO-koffer is aangevuld en staat in de kleine zal.
 • De speelruimtes blijven onder voorbehoud gesloten.
 • Het terrein van de blokhut is gesloten voor ouders/verzorgers.
 • Op iedere groepsavond is er een coronaverantwoordelijke: te herkennen aan een gekleurd hesje.
 • Leiders en leden gaan voor vertrek naar de blokhut thuis naar de wc, zodat de wc bezoeken in de blokhut zoveel mogelijk vermeden kunnen worden.
 • De wc’s zijn toegankelijk na toestemming van een leider.
 • Op alle wc’s zijn altijd voldoende zeep en papieren handdoekjes aanwezig, alsmede een prullenbak zonder deksel.
 • Materialen worden na gebruik gereinigd.
 • Leiders en kinderen zijn alleen welkom als zij geen symptomen hebben.
 • Zowel voor als na de groepsavond worden de handen gewassen door kinderen en leiding.